Zajęcia dodatkowe

01.10

Taekwondo, rytmika, język angielski, wychowanie duchowe, religia prawosławna oraz basen, są to zajęcia, które rozpoczęły się już od drugiego tygodnia września. Wyczekiwane, lubiane przez dzieci, atrakcyjne, rozwijające zdolności i zainteresowania. Już wkrótce ruszą kolejne, tymczasem kilka ciekawych ujęć, które udało nam się już uchwycić.